Rate this post

Hàm IF trong Excel là một trong những hàm phổ biến nhất khi sử dụng Excel. Hàm IF cho phép bạn tạo so sánh lô-gic giữa một giá trị và một giá trị dự kiến bằng …

Tag: dùng hàm if trong excel, [vid_tags]

Xem thêm: http://tipthuthuat.cc/category/review

Nguồn: http://tipthuthuat.cc