Rate this post

– Encoder tuyệt đối (absolute)
– Encoder tương đối (incremental)
– Khác nhau giữa 2 loại
1 Cấu tạo, nguyên lý hoạt động:
2 Các thông số encoder
3 Cách đấu dây cho Encoder với VĐK hoặc PLC
4 Cách tính toán tần số, tốc độ v/p
5 Cách xác định chiều quay của encoder (hay động cơ)
6 Chuyển encoder 5V Vđk thành 24V PLC và ngược lại/ Convert encoders signal from 5Vdc into 24Vdc for PLC

Tag: encode là gì, [vid_tags]

Xem thêm: http://tipthuthuat.cc/category/review

Nguồn: http://tipthuthuat.cc