Rate this post

Model: ECA-HMI420.
Bàn phím cảm ứng Touch.
Giám sát điều khiển qua mạng GSM và Internet.
www.ecapro.com.vn

Tag: eca-gpis4.4eth, Giám sát, điều khiển, qua mạng GSM, Internet, Touch

Xem thêm: http://tipthuthuat.cc/category/review

Nguồn: http://tipthuthuat.cc