Rate this post

Cách dùng hàm logic IF và cách kết hợp Hàm logic IF với hàm AND, OR, LEFT, MIN, YEAR trong excel | hàm IF lồng hàm IF. Hướng dẫn kết hợp hàm if với nhóm hàm logic như: hàm if kết hợp với hàm and, hàm if kết hợp hàm or và hàm if and or kết hợp với nhau trong excel. Cách kết hợp hàm if với nhóm hàm chuỗi như: hàm if kết hợp hàm left, right, mid. Và cách kết hợp hàm if với nhóm hàm ngày tháng như: hàm if kết hợp với hàm year. Còn nữa cách kết hợp hàm if với nhóm hàm thống kê như:hàm if kết hợp với hàm min và if lồng if trong excel.
#tinhocvanphongtht
Nguyễn Thị Tiếp –
Đăng ký kênh để nhận được video mới:
Download tài liệu:
Facebook hỗ trợ:
XEM THÊM CÁC BÀI HƯỚNG DẪN KHÁC TRONG KÊNH TIN HỌC VĂN PHÒNG
========================================
HỌC WORD :

HỌC EXCEL CƠ BẢN:

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP EXCEL:

HỌC EXCEL NÂNG CAO:

HỌC POWERPOINT ONLINE:

HƯỚNG DẪN LÀM TRÒ CHƠI BẰNG POWERPOINT:

HỌC LẬP TRÌNH VB.NET:

HỌC LẬP TRÌNH ASP.NET:

Tag: dùng hàm if nhiều điều kiện trong excel, hàm if, hàm if kết hợp hàm and, hàm if kết hợp hàm or, hàm if kết hợp hàm left, hàm if kết hợp hàm min, hàm if kết hơp hàm year, Hàm IF kết hợp hàm AND OR, hàm if and, hàm if and or, if lồng if, if lồng if trong excel, hàm if kết hợp and và or trong excel, hàm if and trong excel, hàm if and or kết hợp, hàm if and or trong excel, hàm if lồng nhau trong excel, hàm and, hàm if excel, sử dụng hàm if excel, dùng hàm if, hàm if trong excel, cách dùng hàm if, các hàm logic

Xem thêm: http://tipthuthuat.cc/category/review

Nguồn: http://tipthuthuat.cc