Rate this post

Hướng Dẫn Encode bằng Megui – Hdbluestar

Link Video Gốc Của Tôi:

HƯỚNG DẪN ENCODE CỰC DỄ BẰNG VIRTUADUB:

Link Phần Mềm Megui:
bao gồm các phần mềm MeGui, K-lite Code Pack, Avisynth, dotNet Framework 4.5, NeroAacEnc
Chú Ý: Bước 1 cài đặt thông số thì các bạn chỉ làm một lần. Lần
sau các bạn làm luôn như ở bước 2 của video hướng dẫn.

Link dưới đây là cách khắc phục một số lỗi cơ bản khi encode Megui

Tag: encode bằng megui, Tuyen Bluestar, tuyenbluestar, Hướng dẫn encode bằng megui, huong dan encode bang megui, Hướng dẫn encode bằng Megui, hdbluestar, hướng dẫn encode bằng megui, howto encode by megui

Xem thêm: http://tipthuthuat.cc/category/review

Nguồn: http://tipthuthuat.cc