Rate this post

HD Encode Bằng VirtualDub Cực Dễ (Cập nhật sửa một số lỗi ”nếu gặp” ở dưới)
Video: HD BLUE STAR
Link Phần mềm:
Cập nhật link sửa một số lỗi:
Thiếu textsubmod cài VSfilterMod cho Megui, Virtualdub, Aegisub
Link:

Tag: encode bằng virtualdub, Hd blue star, hdbluestar, Huong dan encode bang virtualdub, Huong dan encode bang virtual, Hướng dẫn encode bằng virtualdub cực nhanh, Hướng Dẫn encode bằng virtualdub cực dễ, Hdbluestar, hd bluestar

Xem thêm: http://tipthuthuat.cc/category/review

Nguồn: http://tipthuthuat.cc