Rate this post

Tất cả những gì cơ bản về email marketing mà bạn cần biết trong 20 phút. Nội dung bao gồm:

– Email Marketing là gì?
– Các loại emails khác nhau và tiêu chí phân loại?
– Tại sao email lại vào spam? Và tại sao không?
– Các phương thức gửi email?
– Làm sao để tối ưu hóa chiến dịch email marketing?

Xem thêm trên blog:

Tag: email marketing là gì, email marketing

Xem thêm: http://tipthuthuat.cc/category/review

Nguồn: http://tipthuthuat.cc